مشاهده اخبارتاریخ درج : شنبه هجدهم آذر 1396

روانشناسي رنگها و لباس هاي اداري

 لباسي به رنگ خاکستري تيره، مشکي يا آبي سير بپوشيد تا شخصي موفق، آگاه و جدي بنظر برسيد.

پيراهن سفيد و ساده احترام و رسميت را براي شما به ارمغان خواهد آورد.

پيراهن بژ و يا غير سفيد چهره محافظه کارانه ملايمتري را از شما ارائه خواهد نمود.

ايده هاي استفاده از روانشناسي رنگها

ارتباط و وابستگي

اگر دقت کرده باشيد لباس افراد پليس و نظامي معمولا برنگ آبي يا سبز تيـره انتخاب مي شود چون اين رنگها نشانه قدرت و ابوهت ميباشند.در بيمارستانها معمـولا” از ملافه و البسه سبز کمـرنـگ استفاده مي شود چراکه اين رنگ اثري تسکين دهنده و آرامش بخش دارد.

مزاياي تبليغاتي

رستورانها و اغذيه فروشيها اغلب براي جلب توجه بيشتر از رنگهاي قرمز و زرد استفاده مي کنند. اين گونه رنگها بوضوح ديــده مي شوند و بـيشتر بـه ياد مردم مي مانند. اکثر شرکتهاي بزرگ آرم محصولات خود را با رنگهاي مذکور طراحي و ارائه مي کنند.

استفاده در طراحي

معمولا دکـمه هـاي حـسـاس و اعـلان خـطر و يـا اهرم هاي توقف اضطراري برنگ قرمز مي باشند برعکس رنگ سبز نشانه عبور و امنيت است. در طراحي بسياري از وسايل بـکـاربـردن رنگهاي مختلف در قسمتهاي گوناگون براي گـويـاتر سـاخـتـن وضـايف، امـري اجتناب ناپذير است. در وب سايتها و نوشتارهاي تبليغاتي هنگاميکه بخشي از کلمات با رنگ زرد نمايان گردند بيشتر نظر ما را بخود جلب کرده و باعث ميشود توجه بيشتري به آن قسمتها بنماييم. معمولا” رنگ سبز ما را به ياد يک موقعيت دوستانه و بدون خطر مي اندازد و اين يکي از متداولترين موارد استفاده رنگها در تاثير گذاري رواني روي افراد است.

روانشناسي رنگها و شيک پوشي

شايد براي شما اتفاق افتاده باشد که دوستتان در حالي که پيراهني صورتي به تن کرده توسط اطرافيان مورد تحسين، تمجيد و توجه فراوان قرار گرفته باشد. شما نيز به طبع او پيراهني به همان رنگ تهيه کرده و به تن مي کنيد. اما علاوه براينکه کسي شما را تحسين نمي کند مورد تمسخر و ريشخند دوستانتان قرارمي گيرد. اگر مي خواهيد بدانيد که چرا آن پيراهن صورتي مناسب شما نبوده و اينکه اصلاً مي توانيد لباسهاي رنگ روشن بپوشيد يا نه ادامه مطلب را بخوانيد تا شيک پوش شويد.

پوست هاي تيره:

افرادي که تيره پوست هستند معمولاً داراي چشمان و موهاي مشکي يا قهوه اي تيره اند. اين افراد بايد لباسي را انتخاب کنند که با رنگهاي تيره مغايرت داشته باشد. اين مغايرت چهره را از يکنواختي بيرون آورده و باعث جذابيت بيشتر آنان مي گردد.

رنگهاي مناسب اين گروه عبارتند از: صورتي، سفيد، خاکي، آبي ملايم طوسي روشن.

رنگهاي نامناسب افرادي که پوستشان تيره است نيز:مشکي، قهوه اي تيره، فيروزه اي، سبزشمعي، قرمز تيره است.

اگر جزو اين دسته افراد هستيد از پوشيدن لباس با رنگهاي گرم و تيره خودداري کنيد. از آنجايي که رنگ مشکي و آبي تيره معمولاً به عنوان لباس رسمي کار در نظر گرفته شده و نمي توان به طور کامل آن را کنار گذاشت، لذا سعي کنيد به کارگيري آنها را به حداقل رسانده و فقط در صورت لزوم از آنها استفاده نماييد.

پوست هاي معمولي (نه تيره و نه روشن):

افرادي که داراي چنين رنگ پوستي هستند مي توانند تقريباً از هر رنگ لباس استفاده کنند. از آنجا که هر دو رنگ روشن و تيره مي تواند با اينگونه رنگ پوست مغايرت داشته باشد، بنابراين از هر دو طيف رنگ مي توان استفاده کرد ولي بهتر است براي جذابيت بيشتر پيراهن را هماهنگ با رنگ چشم انتخاب کرد.

رنگهاي مناسب اين گروه عبارتند از: بژ، آبي، سورمه اي، گندمي، مشکي، صورتي رنگهاي نامناسب نيز: مغزپسته اي، بنفش، قهوه اي تيره، قرمز است.

تنهارنگهايي را که در اين گروه اصلاً نبايد به کار برد، رنگهاي نزديک به رنگ پوست است. براي مثال اگر رنگ پوست شما زيتوني است، از پوشيدن لباس زيتوني يا قهوه اي خودداري کنيد.

پوست هاي روشن:

اينگونه افراد معمولاً موهايي بلوند و روشن داشته و رنگ چشم آنها سبز، آبي، طوسي يا قهوه اي روشن است. رنگي مناسب اين گروه است که با رنگ پوست تضاد داشته باشد.

رنگهاي مناسب اين گروه شامل: آبي ملايم، قهوه اي، بژ، آبي سير، هر رنگي غيرسفيد مي شود.رنگهاي نامناسب نيز: قرمز، صورتي، نارنجي، زرد، ارغواني است.در اين گروه بايد به طور کلي از رنگهاي خشن و روشن استفاده نموده تا تضاد کافي با رنگ پوست به وجود آيد. بکارگيري رنگهاي گرم به هيچ عنوان توصيه نمي شود.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------